Polityka prywatności apki

Polityka prywatności aplikacji mobilnej WymieńGry.pl

Świadectwo zgodności - solidnyregulamin.pl
Certyfikat bezpieczeństwa prawnego

Certyfikat poświadcza, że Regulamin Serwisu internetowego www.wymiengry.pl objęty jest ochroną prawną przez GP Kancelaria Radców Prawnych.

§1 Czym jest Polityka prywatności?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej aplikacji.
Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.
Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

 1. Kto jest administratorem aplikacji mobilnej WymieńGry?
  Administratorem aplikacji mobilnej WymieńGry jest EmemStudio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pachońskiego 9/309, 31-223 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000572589, NIP: 6793115220, REGON: 362313655, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł (czyli: my).
§2 Dane osobowe
 1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?
  Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest:

  EmemStudio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  ul. Pachońskiego 9/309, 31-223 Kraków
  e-mail: kontakt@wymiengry.pl

  W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
  - poczty elektronicznej: kontakt@wymiengry.pl,
  - poczty tradycyjnej: ul. Pachońskiego 9/309, 31-223 Kraków
§3 Jak przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które nam podajesz
 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

  W naszej aplikacji oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

  1. cel: konto
   dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu, nick, imię i nazwisko, adres dostawy, nr rachunku bankowego, awatar (w zależności od Twojego wyboru – może zawierać Twój wizerunek)
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
   czas przechowywania danych: do chwili usunięcia konta
  2. cel: dodanie ogłoszenia
   dane osobowe: nick, awatar (w zależności od Twojego wyboru – może zawierać Twój wizerunek)
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
   czas przechowywania danych: do chwili usunięcia konta bądź przedawnienia roszczeń związanych z umową
  3. cel: lokalne wymiany
   dane osobowe: lokalizacja
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
   czas przechowywania danych: do chwili, w której usuniesz swoje współrzędne lokalizacji; w przypadku gdy wyłączysz opcję udostępniania lokalizacji w swoim urządzeniu, będziemy przetwarzali wyłącznie lokalizację, która była rejestrowana przed wyłączeniem tej opcji
  4. cel: transakcja
   dane osobowe: nick, imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
   czas przechowywania danych: do chwili usunięcia konta bądź przedawnienia roszczeń związanych z umową
  5. cel: zawarcie i wykonanie umowy z użytkownikiem posiadającym konto Sklepu
   dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu, firma, NIP, nr rachunku bankowego, imię, nazwisko
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
   czas przechowywania danych: do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy
  6. cel: świadczenie usług w ramach Planów
   dane osobowe: nick, imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer (id) płatności
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
   czas przechowywania danych: do chwili przedawnienia roszczeń związanych z umową
  7. cel: weryfikacja konta
   dane osobowe: nick, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
   czas przechowywania danych: do chwili przedawnienia roszczeń związanych z umową
  8. cel: dodawanie opinii do transakcji
   dane osobowe: nick
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
   czas przechowywania danych: do chwili usunięcia konta
  9. cel: wysyłanie wiadomości prywatnych między użytkownikami
   dane osobowe: nick
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
   czas przechowywania danych: do chwili usunięcia konta
  10. cel: formularz kontaktowy
   dane osobowe: nick, adres e-mail
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na podtrzymaniu prawidłowych relacji z użytkownikami i umożliwieniu kontaktu z nami
   czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  11. cel: newsletter
   dane osobowe: adres e-mail, nick, imię
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
   czas przechowywania danych: do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  12. cel: marketing bezpośredni
   dane osobowe: nick, adres e-mail, imię, miasto
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych
   czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  13. cel: raportowanie błędów
   dane osobowe: rodzaj i wersja systemu urządzenia, model urządzenia, wersja zainstalowanej aplikacji, id użytkownika
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na raportowaniu błędów aplikacji
   czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  14. cel: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
   dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, firma, NIP, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
   czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
  15. cel: wypełnienie obowiązk w prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
   dane osobowe: imię i nazwisko, firma, NIP, adres, nr rachunku bankowego, numer (id) płatności
   podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązk w prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
   czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązk w prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych
 2. Dobrowolność podania danych osobowych

  Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).

 3. Odbiorcy danych osobowych

  Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.

 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

  Niektóre działania, które podejmujemy opierają się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz na profilowaniu. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas komunikat w marketingowych będziemy automatycznie dostosowywać przekaz marketingowych do podejmowanych przez Ciebie działań w aplikacji

 5. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG ani do organizacji międzynarodowej.

§4 JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.
W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
  Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

  Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: konto@wymiengry.pl

 2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
  Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: konto@wymiengry.pl

 3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
  Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interes w realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

  Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: konto@wymiengry.pl

 4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
  • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

  Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: konto@wymiengry.pl

 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

  • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interes w realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
  • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  • Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: konto@wymiengry.pl

 6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
  Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
  Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie. Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
  Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: konto@wymiengry.pl

 7. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
  Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
  Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: konto@wymiengry.pl
  W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” możesz z niego zrezygnować po zalogowaniu tutaj.

 8. Skarga do organu nadzorczego
  Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.
  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Polityka prywatności dostępna od 01.07.2021 roku.

Pobierz wersję PDF Drukuj stronę
Do góry